Brødrene Johnsen SALEIMPEX lanserer "Plug-in" kurs for Inventor:

 

I læreprosessen med et nytt CAD-system, er riktig grunnopplæring avgjørende for en vellykket igangkjøring. Etter hvert vil behovet melde seg for å oppdage hittil "ukjente" - men ofte svært nyttige - deler av programmet. Det er her Plug-in kurs kommer inn:

 

Plug-in kurs er korte dags-kurs som omfatter spesifikke tema i Inventor. Tema som de fleste vil ha stort utbytte av å lære nyttige og praktiske tips om, for virkelig å kunne bruke den funksjonalitet som Inventor tilbyr.

 

Pr. i dag tilbyr vi Plug-in kurs som dekker alle deler av Inventor. I tillegg skreddersyr vi selvsagt kurs for den enkelte bruker. Klikk på iconet ved hvert kurs for forespørsel om tidspunkt / pris etc.

 


  • Advanced shape modelling

Lær nye teknikker for avansert modellering i Inventor 6.


  • Sveising (welding)

Inventor 6 tilbyr komplett funksjonalitet for sveise-modellering. Lær hvordan dette best kan utnyttes.


  • Platekonstruksjon / utfolding (Sheet Metal)

Inventor har egen platemodul integrert, som håndterer det meste av plate-modellering, inkludert utfolding.


  • Tegningsutlegg (Drawing layout)

Inventor har kraftig funksjonalitet for produksjon av 2D-tegningsunderlag fra 3D-modellen. Lær tips og teknikker for hvordan man best og raskest kan gjøre dette.


  • Gjennbruk av gammelt tegningsunderlag (migrering)

Mange har i dag en lang historikk av 2D og 3D underlag fra andre system. Lær hvordan dette best kan "gjennbrukes" i Inventor.


  • Presentation

De fleste benytter på langt nær de gode mulighterer Inventor gir til bevegelses-simulering og presentasjon av 3D modellene.