AutoNEST

AutoNEST er et fullintegrert materialoptimaliseringsverktøy (Neste-modul) i AutoCAD, som sammen med NC Polaris danner det komplette verktøy for NC kode framstilling til skjærebrenn, laser, vannskjæring, fresing og stansing etc. I løpet av sekunder «pakker» AutoNEST en kompleks plate-layout, som alternativt hadde tatt lang tid å legge ut manuelt i AutoCAD.

Platebibliotek, restplate-håndtering etc. er inkludert, og gir brukeren god oversikt over platelager.

Meget enkelt brukergrensesnitt på norsk !!