2D-CAM

De fleste maskinleverandører tilbyr et CAD/CAM system i forbindelse med et maskinkjøp. Løsningen kan være bra, men det er svært viktig at den løsning man velger også støtter andre maskiner.

GEMS er et kraftig programmerings-system for skjæremaskiner fra 2 til 5 akser, der konfigurasjoner (postprosessorer) og løsninger er utviklet til de fleste maskiner på markedet.

Gass, plasma og vannskjæring
Dette er maskiner som med et CAM-system  som oftest er svært hurtige å programmere. Det er ofte få parametere som styres fra NC koden. Innstilling av skjærdata er derfor ofte innstillinger som utføres direkte på styringen.

For termisk skjæring (gass / plasma) er det viktige hensyn å ta, ved at varmespredning fordeler seg mest mulig jevnt i platen, og at ilgang ikke går over partier av platen der detaljer allerede et skjært løs, og at man på en enkel måte kan skape brennebroer.

Ved vannskjæring er det ofte flere verktøy som benyttes, og ofte ønsker man å styre avstand mellom de enkelte stråler (parallellskjære)

GEMS har støtte for alle markedsledende gass, plasma og vannskjæringsmaskiner som har en dokumentert NC-kode. Programmet supporterer maskiner av ulike fabrikat som, f.eks. Burny, Esab og Messer ++

Laserskjæring
Lasermaskinene har mange parametere som styrer laserstrålens innstilling, ofte forskjellig fra maskin til maskin.

Viktige krav til laserskjæring er bla. støtte for gravering, optimert Z-kontroll med høydesensor, håndtering av skrotluker og pendelbord. Et annet viktig krav er støtte for underprogram. GEMS støtter maskiner av de fleste fabrikat, inkludert bla. Amada, Bystronic, Mazak, Messer och Trumpf

Abrasiv vannskjæring
Abrasiv vannskjæring er vannskjæring der vannet er tilsatt et slipemiddel (f.eks olivinsand) Her kreves en avansert mateoptimalisering får å kunne kombinere et bra skjær-resultat med kort bearbeidingstid. Ved skjæring får vi etterslep av vannstrålen som blir større jo høyere matehastighet som benyttes. (se bildet) Spesielt ved retningsendring og skarpe overganger i geometrien kan dette skape store problem.

GEMS har innebygd en avansert mateoptimalisering som beregner en optimal skjærehastighet og deler skjærgeometrien opp i flere akselerasjons og oppbremsings-strekninger. De forskjellige parametere kan direkte styres av materialkvalitet og tykkelse.

Her følger en gjennomgang av NC Programmering i GEMS:

Første steg i en programmeringsjobb er å definere de enkelte parter: Dette kan gjøres med tre ulike kommando som har ulik grad av automatikk. Kommandoen "Auto" bearbeider en hel detalj, gjerne med flere konturer, i en operasjon helt automatisk.

Med "Single" kommandoen peker man et punkt pr. geometri, som automatisk blir inn/ut-kutts punkt. Her kombineres automatikk og manuell input på en meget kraftig måte.

Den mest manuelle metoden muliggjør å direkte tegne / peke den bane skjæremaskinen skal følge, evt. bare deler av en kontur

Man kan når som helst gå inn "browseren" (vinduet til venstre) og justere ett kutt i etterkant:

NC programmering av et nestet utlegg:

Rekkefølge kan styres manuelt eller ved et sett av optimaliserings-rutiner for bla. kortest mulig ilgang

Optimert ilgang:

Tryck för förstoring i nytt fönster.Kan gjøres manuelt eller med et sett av optimaliserte ilgangs-rutiner, der det også er full støtte for maskiner med automatisk høydeavkjenning (Z-aksel). GEMS kan styre munnstykket opp og ned avhengig av om skjærehodet befinner seg over partier på platen som allerede er bearbeidet. Om maskinen ikke har høydejustering kan GEMS generere beveglser slik at ilgang  kjøres utenom de farlige områdene

Tryck för förstoring i nytt fönster.Skjæring med flere dyser

GEMS kan lage NC kode som aktiverer ulike dyser (munnstykker) under en og samme kjøring. GEMS kan også justere avstanden mellom de enkelte dyser.

NC koden

GEMS 2D-CAM benytter postprosessorer for å skape NC kode til forskjellige maskiner. Samme "bearbeiding" i GEMS kan derfor benyttes til flere NC-maskiner, bare ved å lage ny kode til en annen maskin.

Postprosessoren i GEMS er en vanlig tekstfil som beskriver ett antall funksjoner.  NC-filens kan derfor tilpasses av alle som har kunskap i programmering.

GEMS kan lage alle typer av NC-filer i både tekst og binært format. NC-filen kan være "rett fram" eller benytte ulike underprogram. Postprosessoren kan starte andre EXE-filer, och kompletteres med funksjoner skrevet i C++. GEMS bruker markedets mest fleksible  postprosessorteknikk bygd inn i ett objektorientert programmerings-språk. Det innebærer att vi kan skape en optimal NC-kodehelt etter brukerens ønske.

 

 

:

Fakta

MODUL-OVERSIKT:

2D-CAM

Data Exhange

CAM-Tools

Sign Maker

Nesting

MRP

Floating License

Skjerm-eksempler