Data Exchange

Med grunn-systemet GEMS, kan selvsagt AutoCAD's DWG og DXF format direkte håndteres. I tillegg finnes "Data Exchange Option", som gir brukeren mulighet for innlesing og konvertering av av NC koder direkte til tegning. For mange kan dette spare måneders arbeid hvis man fra før har et større arkiv av NC koder som man ønsker konvertert til tegning.

I tillegg støttes WMF(Windows Meta File), IGES og GEO.

 

 

:

Fakta

MODUL-OVERSIKT:

2D-CAM

Data Exhange

CAM-Tools

Sign Maker

Nesting

MRP

Floating License

Skjerm-eksempler