Floating License

GEMS har en fleksibel lisenshåndtering som bygger på temporære koder eller låsning via ett USB-lås. For å underlette for brukere som iblandt behøver å bruke GEMS på forskjellige PC'er er det  utviklet en opsjon der låsen plasseres i en PC i nettverket. Floating License tilldeler deretter automatisk rettigheter till alle brukere.

 

 

:

Fakta

MODUL-OVERSIKT:

2D-CAM

Data Exhange

CAM-Tools

Sign Maker

Nesting

MRP

Floating License

Skjerm-eksempler