IGEMS

Bedre brukergrensesnitt, bedre grafikk + mange andre nyheter gir brukeren en ny opplevelse av programmet.

IGEMS er i de senerere versjoner totalt omarbeidet med tanke på brukergrensesnitt og postprosessor. 

Brukergrensesnittet baserer seg på Ribbon-bar’s som etterhvert er blitt standard i mange Windows-program:

 Description: Description: Description: cid:image003.png@01CD8F48.5109B3A0

  Muligheten til selv å lage egne «app’er» for bla. enkelt å kunne standardisere repeterende oppgaver er nå på plass.

(Tilsvarende LISP som mange kjenner igjen fra AutoCAD)

 

Description: Description: Description: Description: Infogad bild 1

 

 Ta kontakt før evt. igangkjøring og installasjon !

 ·        Nye postprosessorer utvikles kontinuerlig og det er viktig at sluttbruker tar kontakt for verifisering av tilgjengelig postprosessor for aktuell maskin.

 ·        Vi tror også at det er vel anvendt tid med et igangkjøringskurs av nyheter og mulighterer – bedriftsinterne kurs arrangeres fortløpende.

 ·        Siste versjon av IGEMS er tilgjengelig for alle brukere med aktiv vedlikeholds- og supportavtale

 

 

 

:

Fakta

MODUL-OVERSIKT:

2D-CAM

Data Exhange

CAM-Tools

Sign Maker

Nesting

MRP

Floating License

Skjerm-eksempler