Nesting

Nesting plasserer og optimaliserer de enkelte detaljer på ett eller flere valgte plateformat. I løpet av sekunder kan hundrevis av parter plasseres, roteres, og evt. legges inn i hverandre for maksimalt å utnytte platen.

I GEMS er en av verdens raskeste algoritmer benyttet for å skape de beste resultat. Programmet nester alt fra enkle til komplekse geometrier.

De forskjellige Nestng opsjoner nkluderer:

 

 

Grid-nest
Grid-nest minner om CAD-systemets Array kommando. I ett CAD-system angir man som regel avstanden mellom hver rad og kolonne, her angis istedet avstanden mellom de enkelte objekt. Grid-nest er enormt rask og resulterer i et meget kompakt utlegg.

Bump-nest
Bump-nest minner om CAD-systemets Move kommando. I ett CAD system angir man som regel forflyttnings-distanse, her angis ett minste avstand mellom detaljene. Man kan dermed flytte en detalj til valgfri posisjon men ikke nærmere en annen detalj en den valgte avstand.

Tryck för förstoring i nytt fönster.Auto-nest
Auto-nest plasserer automatisk ut detaljer på en eller flere plater. For å kunne neste detaljer med ulike krav samtidig, kan partene merkes med ulike vilkår, bla. om det tillates at
detaljene roteres, om de kan vende opp eller ned, og om man skal tillate mindre parter å plasseres inne i hulrom i større parter.

Rapport
Nesting-modulen innehåller en rapportgenerator som beskriver antall parter, partenes navn, utnyttelsesgrad, sammenlagt skjærlengde ++

 Rapporten tar også med parter som er plassert med vanlige CAD-kommandoer

 

 

:

Fakta

MODUL-OVERSIKT:

2D-CAM

Data Exhange

CAM-Tools

Sign Maker

Nesting

MRP

Floating License

Skjerm-eksempler