Sign Maker

En uunnværlig opsjon for produsenter av skilt.

  • Muliggjør direkte bearbeiding av Windows True Type fonter. Fontene er oppbygd av splines, og kan derfor skaleres ubegrenset uten å miste nøaktighet.

  • Image Tracer er en annen kommando som direkte vektoriserer digitale bilder (JPG / BMP) til geometri i GEMS. Bearbeiding av logoer, scannede skisser eller fotografier blir dermed enkelt.

  • Egen kommando for rute-nett finnes også. Kommandoen bryter et større bilde / utlegg opp i mindre ruter som som dermed enkelt tilpasset skjæremaskinens størrelse.

 

 

:

Fakta

MODUL-OVERSIKT:

2D-CAM

Data Exhange

CAM-Tools

Sign Maker

Nesting

MRP

Floating License

Skjerm-eksempler