IGEMS representer en komplett løsning for CNC styrt skjæring:

Med et brukergrensesnitt likt AutoCAD og moduloppbygd funksjonalitet for hele produksjonsprosessen fra tilbud og kalkyle til nesting og NC-koder, er IGEMS den ideelle løsning for bedrifter med CNC-styrte skjæremaskiner. 

 

Målet med IGEMS er å gjøre brukeren så effektiv som mulig. Hele skjære-prosessen skal utføres raskere og med et bedre resultat: Platens utnyttelsesgrad skal økes, og det må finnes en riktig kobling mellom administrasjon og produksjon. Et annet mål er sporbarhet på alt som produseres, og at programmet skal kunne tilpasses et bredt spekter av maskiner.

Etter et omfattende utviklingsarbeide i tett dialog med maskinbyggere, kunder og andre teknologiske miljø, kan nå IGEMS presenteres som et komplett integrert system med CAD/CAM/Nesting/PDM og salgsadministrasjon.

Egenutviklet CAD kjerne - du kommer fort i gang:
For en ny bruker er det avgjørende å komme fort i gang. 

I IGEMS er CAD-kjernen svært lik verdens mest brukte CAD-system AutoCAD. Om du har erfaring med AutoCAD (LT), kan du bruke GEMS direkte uten noen form for opplæring. Klikk på bildet for visning:

Se eksempel på flere skjerm-eksempler her:

Flere eksempler finner du her

I tillegg til grunnsystemet finnes det flere tilleggsmoduler for komplettering av en installasjon (se moduloversikt på høyre side)

IGEMS er utviklet av Cadcraft AB - en av de eldste aktørene i CAM-bransjen.

 

 

:

Fakta

MODUL-OVERSIKT:

2D-CAM

Data Exhange

CAM-Tools

Sign Maker

Nesting

MRP

Floating License

Skjerm-eksempler