5-akse maskiner kommer for fullt

 

Fra å være løsninger som på et kostnads- og programmerings-messig nivå har krevd svært store resurser, har 5-akse maskiner og effektivt programmeringsutstyr nådd et nivå i pris og brukervennlighet som kan gjøre 5-akse maskinering til en vesentlig konkurranse-faktor for norske produksjons-bedrifter.

 

Vi kan dele 5-akse maskinering inn i indeksert og simultan bearbeiding:

 

Indeksert 5-akse:

Maskinen kan orientere verktøyet normalt på et vilkårlig plan i rommet, og deretter utføre ordinære 2 1/2 - 3 akse operasjoner som boring og lommefresing relativt til dette planet. I praksis gir dette færre oppspenninger, da en kompleks detalj som krever maskinering fra mange sider, kan bearbeides i en oppspenning. Typiske produkt kan være hydraulikkblokker, jigger og fiksturer.

 

Simultan 5-akse:

Betyr at verktøy-aksen kontinuerlig "tilter" seg i forhold til den del som bearbeides, og gir således verktøyet et optimalisert angrepspunkt på den detalj som skal bearbeides.

 

Figuren under illustrererer et tverrsnitt av en 3Ddetalj:

5-akse bearbeiding med endefres (verktøyet til venstre) i forhold til en 3-akset bearbeiding med kulefres (verktøyet til høyre). 

 

 

 

         

 

 

 

Maskineringsteknisk gir simultan 5-akse fresing  en rekke fordeler - først og fremst ved framstilling av komplekse geometrier, som formverktøy og bearbeiding av støpegods etc.

 

Bedre utnyttelse av skjæreverktøyets egenskaper, som bla. Konstant belastning på verktøyet, større kutt og kortere verktøybaner er resultatet ved simultan 5-akse.

 

Det er svært viktig å være klar over begrensninger og muligheter i de enkelte system:

 

Mastercam håndterer simultan 5-akse fresing over et stort antall flater (s.k Multisurface 5-axis milling). Kollisjonssjekk og verktøykontroll håndteres slik at detaljens "skjulte" områder kan nås:

 

 

 

Mastercam tilbyr et stort utvalg av 5-akse strategier, både for grovfresing og finfresing,  som dermed gir brukeren mulighet til å skape en optimalisert bane for det aktuelle produkt. Eks. kan nevnes vridning (tilt) av verktøy, avansert definisjon av avgrensninger og hindringer, meget god toleransekontroll og skjærdtata-optimalisering.

 

I tillegg har Brødrene Johnsen SALEIMPEX opparbeidet stor kompetanse på utvikling av 5-akse postprosessorer, og leveranse av "nøkkelferdige" 5-akse løsninger.

 

Kontakt Dag Gulbrandsrud for mer informasjon - les mer om Mastercam her