Fakta om Mastercam

Mastercam® er ett PC-basert, CAM/CAD system (Computer Aided Manufacturing / Computer Aided Design).

I følge CIMData er Mastercam et av de ledende CAM/CAD system i verden, med over 150.000 solgte lisenser.

Mastercam er et komplett verktøy for framstilling og import av 2D og 3D - tråd, flate og solid-geometrier samt generering av styrings kode (NC-program) till CNC (Computer Numerical Control) -styrte maskiner for fresing, dreiing, tråderosjon, laser og annen type konturerende bearbeiding.

 

Mastercam har svært gode muligheter til såkalt dynamisk fresing.

 

 

Mastercam er meget annerkjent for sine muligheter til å direkte åpne filer fra de fleste CAD-system - MasterCAM kan DIREKTE åpne filer fra 

 • Autodesk Inventor
 • AutoCAD
 • SolidWORKS  
 • SolidEdge
 • Cadkey
 • Unigraphics
 • Catia
 • Pro/E

I tillegg til standardformat som

 • DXF
 • IGES
 • STEP
 • VDA

Mastercam leveres i standard utførelse med post- prosessorer (maskintilpasninger) for de fleste kjente CNC-system. I tillegg er det et åpent grensesnitt for egenutvikling av nye / tilpasning av eksisterende maskin-konfigurasjoner.

Mastercam er delt opp i forskjellige nivå fra enkel 2 1/2 -akset fresing og generell konturerende bearbeiding, til avansert 5-akset fresing,  2-4 akset dreiing og 2-4 akset trådgnist. Design delen inngår i alle nivåer.