Programmering av CNC-styrte maskiner i AutoCAD

 

NC Polaris lar operatøren - fullstendig integrert i AutoCAD - på en unik måte lage å ta vare på verktøybaner og maskin- og verktøy-spesifikke data.

NC Polaris utnytter fullt ut det verktøy som AutoCAD gir brukeren. 3D-overflater og solids skapt i AutoCAD  kan direkte bearbeides, med automatisk kalkulasjon av bearbeidingstid, gammelt NC-program kan leses inn i NC Polaris å gi ny AutoCAD tegning etc.

NC Polaris håndterer i grunnversjon alle former for konturerende bearbeiding, så som skjærebrenn, laser, vannskjæring og 2-akset trådgnist. Tillegsapplikasjoner for fresing, dreiing og 4-akset trådgnist finnes. Integrert i systemet er også en egen modul for nesting (materialoptimalisering).

 

Det unike med NC Polaris er den integrerte kunnskapsbase, som direkte lar brukeren lagre og oppkalle erfaringsdata i enhver del av systemet. På samme måte som man i AutoCAD kan lagre egne symboler og tegninger som blokker, og siden benytte disse i andre sammenhenger, kan også en verktøybane i NC Polaris direkte gjennbrukes, med all informasjon om verktøy etc. lagret direkte inne i verktøybanen. En standardbearbeiding som f.eks en sammensatt  bore / gjenge syklus i en fresemaskin, eller for den saks skyld et komplekst flersnitt for bearbeding av et stempel i en tråderosjonsmaskin, kan dermed programmeres en gang og selve "kuttet" eller også kunnskapen om dette kan direkte gjennbrukes i andre sammenhenger !!

Dokumentasjon og brukergrensesnitt er selvfølgelig på norsk !

 

 Følg linkene under for mer informasjon om de enkelte moduler:

  • Grunnmodul, inkluderer

Brenn / Laser / Vannskjæring

2-akset tråderosjon

Fresing (2 - 3 akser)

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Grunnmodul / Brenn, Laser, Vannskjæring

NC Polaris Grunnmodul representerer markedets sterkeste og mest helhetlige totalløsning for konturerende 2-akset bearbeiding, samt enklere 2D og 3D-fresing.

Løsningen regnes i dag som industristandard i Norge, da store deler av norsk verfts- og metall-produserende industri benytter NC Polaris til programmering av sine CNC-styrte brennemaskiner.

 

Fullstendig integrert i AutoCAD, lar NC Polaris brukeren direkte kontrollere startpunkt / inn og ut-kutt etc, og lager deretter en komplett NC-kode (G-kode / ESSI-format) der også kutt-rekkefølge sorteres og optimaliseres, og komplette rapporter om kutt-lengde og -tid presenteres for brukeren. Tiden fra AutoCAD tegning foreligger, til ferdig NC kode er generert beløper seg til sekunder, da helautomatisk kodegenerering sikrer færrest mulige "knappetrykk" fra en bruker.

Verktøybaner i NC Polaris er fullstendig assosiative overfor de geometrier de er skapt ut i fra. I dette ligger at en eventuell endring av den originale geometri, umiddelbart kan resultere i ny verktøybane / NC-kode !!

Sammen med AutoNEST utgjør NC Polaris grunnmodul det mest komplette system i markedet for konturerende / bearbeiding 

Meget enkelt brukergrensesnitt på norsk !!

Tilbake til produktinfo

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunnmodul / 2-akset tråderosjon

NC Polaris Grunnmodul inkluderer en komplett løsning for programmering av 2-akset tråderosjons-maskin, og er pr. i dag den desidert mest benyttede løsning for programmering av tråderosjonsmaskiner i Norge.

NC Polaris for tråderosjon håndterer til fulle flersnittsbearbeiding, med automatisk reversering av kutt,  generering av heng og trådklipp etc. og brukeren kan på en meget enkel måte skape komplett NC-program for flersnitts-nattkjøring, der de enkelte frikutt enkelt kan kjøres med operatør til stede. NC Polaris er meget godt tilpasset annerkjente tråderosjonsmaskiner, som AGIE og Charmiles. Med en lang rekke referanser i Norge regnes løsningen i dag som industristandard for programmering av tråderosjonsmaskiner da store deler av norsk verktøy-produserende industri benytter NC Polaris til programmering av sine CNC-styrte tråderosjonsmaskiner.

Samtlige verktøybaner i NC Polaris er fullstendig assosiative overfor de geometrier de er skapt ut i fra. I dette ligger at en eventuell endring av den originale geometri, umiddelbart kan resultere i ny verktøybane / NC-kode !!

Meget enkelt brukergrensesnitt på norsk !!

Tilbake til produktinfo

Til toppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunnmodul / Enklere fresing

NC Polaris Grunnmodul inkluderer en komplett løsning for programmering av CNC-styrt fresemaskin, og er beregnet for konturerende bearbeiding og boring gjenging. I tillegg er også enkel 3D-fresing av AutoCAD's flater mulig.

Det grafiske bukergrensesnitt i NC Polaris, representerer det enkleste og mest intuitive brukergrensesnitt for programmering av en fresemaskin, der brukeren gjennom en dialogboks har en grafisk total-kontoll, som sikrer en uovertruffen fleksibilitet og enkel opplæringsfase.

Verktøybaner i NC Polaris er fullstendig assosiative overfor de geometrier de er skapt ut i fra. I dette ligger at en eventuell endring av den originale geometri, umiddelbart kan resultere i ny verktøybane / NC-kode !!

For den komplette løsning ved programmering av CNC-styrt fresemaskin, benyttes Fresemodul (fra 2 til 5 akser), alternativt også Fresemodul for avanserte flater

Tilbake til produktinfo

Til toppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dreiiemodul

NC Polaris Dreiemodul inkluderer den komplette løsning for programmering av CNC-styrt dreiebenk.

Full støtte for dreiesykluser som gjenging, boring, sporkutt, grov- og fin-dreiing etc. Meget enkel i bruk. Automatisk kolisjonssjekk for verktøyets baksidevinkel etc.

Verktøybaner i NC Polaris er fullstendig assosiative overfor de geometrier de er skapt ut i fra. I dette ligger at en eventuell endring av den originale geometri, umiddelbart kan resultere i ny verktøybane / NC-kode !!

Meget enkelt brukergrensesnitt på norsk !!

 

Tilbake til produktinfo

Til toppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fresemodul

NC Polaris Fresemodul inkluderer den komplette løsning for programmering av CNC-styrt fresemaskin.

Det grafiske bukergrensesnitt i NC Polaris, representerer det enkleste og mest intuitive brukergrensesnitt for programmering av en fresemaskin, der brukeren gjennom en dialogboks har en grafisk total-kontroll, som sikrer en uovertruffen fleksibilitet og enkel opplæringsfase.

I brukerdialogen velges grafisk den type bearbeiding som ønskes, som boring, gjenging, lommefresing, konturerende bearbeding etc. Verdier som spindelturtall og mating gis inn eller beregnes direkte i systemets verktøydata-kalkulator.

Verktøybiblioteket presenterer på en meget oversiktlig måte de forskjellige verktøyparametere, og nye verktøy skapes i løpet sekunder.

Som standard leveres NC Polaris fresemodul med et meget kraftige grensesnitt for programmering av rund-bord og fler-akset posisjonering. Spesielt i Mechanical Desktop gir flerakse-støtte en suveren brukerdialog, der indeksering og rotering av de detaljer som skal bearbeides, samt transformasjon og rotasjon av ønsket aksesystem for full flersidig bearbeiding, gir brukeren totalkontroll.

Samtlige verktøybaner i NC Polaris er fullstendig assosiative overfor de geometrier de er skapt ut i fra. I dette ligger at en eventuell endring av den originale geometri, umiddelbart kan resultere i ny verktøybane / NC-kode !!

For den komplette løsning ved programmering av komplekse 3D geometrier, som komplekse formverktøy eller propellerbearbeiding, benyttes i tilegg Fresemodul for avanserte flater (Epert NURBS Cutter)

Meget enkelt brukergrensesnitt på norsk !!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til produktinfo

Til toppen

 

 

 

 

 

 

  

 

Fresemodul for avanserte flater (Expert  NURBS Cutter)

NC Polaris Fresemodul for avanserte flater, er verktøyet for brukere med behov for bearbeding av komplekse flater. Typiske buksområder inkluderer produksjon av formverktøy, modellfresing og propellerproduksjon.

Modulen er meget enkel i bruk, og med en Mechanical Desktop Solid eller Flatemodell som utgangspunkt, kontrollerer brukeren grafisk hvordan verktøybanene skal genereres, verktøyvalg etc.

Begrep som "Rest milling", der modellen automatisk etterbearbeides med et mindre verktøy, der kun de områder som ikke tidligere er maskinert bearbeides, og "Scallop Height Controll", der overflatefinish på den ferdige del direkte anngis, og avstand mellom verktøybaner beregnes automatisk av NC Polaris, er direkte støttet, i tilegg til en mengde andre muligheter som gjør "Expert NURBS Cutter" til en av de kraftigste maskineringsmoduler i markedet, for bearbeiding av komplekse former.

Samtlige verktøybaner i NC Polaris er fullstendig assosiative overfor de geometrier de er skapt ut i fra. I dette ligger at en eventuell endring av den originale geometri, umiddelbart kan resultere i ny verktøybane / NC-kode !!

Meget enkelt brukergrensesnitt på norsk !!

Tilbake til produktinfo

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-akset tråderosjon

NC Polaris modul for 4-akset tråderosjon er en tillegsmodul til NC Polaris som håndterer problematikk vedrørende programmering av 4-akset tråderosjonsmaskin, og er pr. i dag den desidert mest benyttede løsning for programmering av tråderosjonsmaskiner i Norge.

NC Polaris for 4-akset tråderosjon håndterer til fulle flersnittsbearbeiding, med automatisk reversering av kutt,  generering av heng og trådklipp etc. og brukeren kan på en meget enkel måte skape komplett NC-program for flersnitts-nattkjøring, der de enkelte frikutt enkelt kan kjøres med operatør til stede. NC Polaris er meget godt tilpasset annerkjente tråderosjonsmaskiner, som AGIE og Charmiles. Med en lang rekke referanser i Norge regnes løsningen i dag som industristandard for programmering av tråderosjonsmaskiner, da store deler av norsk verktøy-produserende industri benytter NC Polaris til programmering av sine CNC-styrte tråderosjonsmaskiner.

Full støtte for de enkelte maskiners 4-akse format, inkludert X,Y;U,V, for absulutte / inkrementell koordinatangivelser, og X,Y,Q,R for relativ vinkelangivelse.

Samtlige verktøybaner i NC Polaris er fullstendig assosiative overfor de geometrier de er skapt ut i fra. I dette ligger at en eventuell endring av den originale geometri, umiddelbart kan resultere i ny verktøybane / NC-kode !!

Meget enkelt brukergrensesnitt på norsk !!

Tilbake til produktinfo

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nestemodul (AutoNEST)

NC Polaris Nestemodul (AutoNEST) er et fullintegrert materialoptimaliseringsverktøy i AutoCAD, som sammen med NC Polaris danner det komplette verktøy for NC kode framstilling til skjærebrenn, laser, vannskjæring, fresing og stansing etc. I løpet av sekunder «pakker» AutoNEST en kompleks plate-layout, som alternativt hadde tatt lang tid å legge ut manuelt i AutoCAD.

Platebibliotek, restplate-håndtering etc. er inkludert, og gir brukeren god oversikt over platelager.

Meget enkelt brukergrensesnitt på norsk !!

Tilbake til produktinfo

Til toppen 

Besøk RADAN sys for mer info om AutoNEST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simuleringsmodul

NC Polaris Simuleringsmodul er en kraftig NC-kode verifikator, som fullstendig integrert i AutoCAD / Mechanical Desktop leser NC koder, og simulerer disse direkte i sanntid, der verktøyholdere og oppspenningsfiksturer testes for kollisjon, og  sponvolum og maskinerings-tid direkte beregnes. Simuleringsmodulen fungerer også for NC programmer som ikke er skapt i NC Polaris, og er dermed det ideelle verktøy for også å kontrollere manuelt korrigerte NC koder.

Tilbake til produktinfo

Til toppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Assosiativ Bearbeiding

I alle relevante moduler har NC Polaris en såkalt assosiativ kobling mot verktøybaner. I dette ligger at en eventuell endring av den originale detalj, automatisk resulterer i nye verktøybaner. 

Det unike i NC Polaris er at denne kobling gjelder såvell parametriske 3D modeller skapt i Mechanical Desktop, som enkel 2D geometri i fra AutoCAD !

 

Tilbake til produktinfo

Til toppen