Thune Produkter

 

Thune Produkter er underleverandør til et bredt spekter av industri i
Norge og i utlandet. Bedriften ble etablert på Hamar i 1945. Thune
Produkter har brukt NC Polaris for programmering av sine CNC-styrte
fresemaskiner, dreiebenker og brennebord siden 1998.

 

Etter hvert har det blitt behov for stadig mer avansert 3D-bearbeiding. I tillegg har kravet om direkte filkompatibilitet kommet fra flere kunder.  For å løse de nye oppgaver falt valget for et par år siden på Mastercam Level 3 med Solids.

 

Underlag fra forskjellige CAD-system kan dermed åpnes og programmeres direkte i Mastercam. Først når den enkelte detalj skal kjøres bestemmer man
seg for hvilken CNC-maskin det skal lages NC-koder til. Dermed
sikres fleksibilitet og "just in time" tankegang også i
programmeringsfasen.

 

 

 

Link til Thune Produkter