Mastercam i norsk industri

 

Som et av de ledende system på verdensbasis for programmering av CNC-styrte maskiner, får Mastercam stadig flere brukere i Norge. Under kan du lese om noen av de bedrifter som pr. i dag baserer sin CNC-programmering på Mastercam.

 

En fellesnevner for samtlige er fokus og satsning på effektiv programmering og rasjonell maskinering, noe som til syvende og sist kommer de enkelte bedrifters kunder til gode:

 

ASKÅ Tekniske A/S

Thune produkter A/S