Brødrene Johnsen SALEIMPEX representerer et av de ledende miljø i Norge for CAD/CAM (Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing), med totalfokus på komplette løsningspakker for mekanisk industri.

Med lange tradisjoner fra mekanisk konstruksjon og produksjon, har over 300 bedrifter i Norge valgt Brødrene Johnsen SALEIMPEX som sin selvfølgelige samarbeidspartner ved valg og implementering av:

  • Totale CAD/CAM-løsninger

  • DNC (Direct Numerical Control) løsninger for verkstedet

  • Andre IT-orienterte løsninger som nettverk og generell hardware.

Som en av de første bedrifter i Norge innførte vi i 1984 AutoCAD som konstruksjonssystem, og fra 1985 har bruk av CAM-programvare for rasjonell programmering av CNC maskiner vært en selvfølgelig del av hverdagen.

Med mer enn 350 CAM-installasjoner i Norge, representerer vi et av de største resurs- og kompetansesenter for rasjonalisering og forbedring av en produksjonsbedrift's potensiale.

Firmaets  fokus har i all hovedsak basert seg på Autodesk’s mekaniske løsningsspekter – med AutoCAD og Inventor som de mest benyttede CAD-vertøy. Inkludert i vår portefølje er også komplette moduler for DNC-kommunikasjon fra PC til CNC-maskin.

Samtlige av våre ansatte er fulltidsengasjert i utvikling/salg og support omkring våre  konstruksjons og produksjonsløsninger.