Telefon-mail og WEB-support

 nye og eksisterende kunder:

 

 Brødrene Johnsen SALEIMPEX har gjennom flere år opparbeidet seg til et ledende ressurssenter for Autodesk’s mekaniske produktportefølge i Norge, i tillegg til CAM-løsninger for programmering av CNC styrte maskiner. Support og feedback fra vår tekniske avdeling er den aller beste.

Samtidig opplever våre kunder en hverdag der programvare-oppdateringer kommer oftere og oftere – både i form av nye versjoner, men også i form av service-oppgraderinger eller såkalte “patcher” tilgjengelig fra Internet. Ikke sjelden nedlastes og installeres nye versjoner og service-oppgraderinger av sluttbruker uten på forhånd å avklare mulige problemstillinger med forhandler, med “kjedelige” konsekvenser som følge !

Etter mange henvendelser fra både nye og eksisterende kunder introduserer vi nå to svært gunstige support-alternativ. Disse gir sluttbruker tilgang til de beste tekniske ressurser tilgjengelig i vår organisasjon.

Følgende alternative supportkategorier er tilgjengelig for våre kunder:  

alt 1:    Fri telefon, mail og WEB-support                                

Inkluderer:         Fri telefon- og mail-support omkring programtekniske og brukerrelaterte spørsmål og problemstillinger for de produkt som omfattes av avtalen

Brukerkategori:  Passer for brukere med liten forhåndskunnskap om aktuell programvare, og for brukere som trenger jevnlig assistanse i en oppstartfase.

Tilgjengelighet:  Hverdager i tidsrommet 8.00 – 16.00

Periode:            6 måneder fra avtaleinngåelse.  

alt 2:    Telefon, mail og WEB-support med tidskonto                                

Inkluderer:         Telefon- og mail-support som avregnes i forhold til reelt forbruk (tilsvarende “kontant-kort prinsippet”). Kunden disponerer en tids-konto som avregnes etter forbrukt tid, med minste intervall 15 min. Avtalen  gjelder for programtekniske og brukerrelaterte spørsmål og problemstillinger for de produkt som omfattes av avtalen.

Brukerkategori:  Passer for brukere med god forhåndskunnskap om aktuell programvare, og for brukere som kun sporadisk trenger assistanse.

Tilgjengelighet:   Hverdager i tidsrommet 8.00 – 16.00

Periode:            1 år fra avtaleinngåelse / Oppbrukt tids-konto (avhengig av hva som først intreffer  

alt 3:    Bruker uten forhåndsavtalt support                           

Avregnes etter gjeldene timesats  

Generelt:

Bedriften plikter å opprette en “superbruker”, som vil være den primære kontakt ved alle supporthenvendelser. Dette gir bedriften den klart beste kanalisering av informasjon, spesielt der det interne brukermiljø er stort.