KURS

Med de beste teknikkere og kursholdere i Norge på Autodesk Inventor, AutoCAD, Mastercam og IGEMS , kan et kurs hos oss gi det verdifulle innspill en medarbeider trenger for fullt ut å mestre bedriftens nye konstruksjons- og produksjons-verktøy.

Se vår kursoversikt og informasjon om våre generelle og bedrifts-tilpassede kurs.

 

KONSULENT

Vi kan bidra til å sikre en vellykket implementering under alle faser av et CAD/CAM prosjekt.

Vårt tette samarbeid og oppfølging mot våre kunder har skapt et unikt miljø for utvikling og utveksling av ekspertise innen mekanisk konstruksjon, programutvikling og bearbeiding, og er en rekke ganger blitt valgt som samarbeidspartner på grunn av det miljø vi representerer innen 2D / 3D konstruksjon og produksjon.

Vår konsulentvirksomhet inkluderer bla:

  • 3D-modellering
  • Evaluering, salg og implementering av CAD/CAM-løsninger, inkludert hardware, dokumenthåndterings- og nettverks-løsninger
  • Teknisk service, rådgivning og programutvikling
  • Prosjektgjennomføring
  • Oppkobling av CNC-maskiner i DNC-nettverk / kursing i bruk og programmering av CNC-maskiner

Vi stiller gjerne opp som Deres samarbeidspartner og støttespiller i framtiden !