Opplæring er ofte en forutsetning for en vellykket programvare- implementering, samtidig som man spares for mange frustrasjoner. 

Brødrene Johnsen SALEIMPEX kan tilby et av Norges beste ressurssenter for igangkjøring og oppfølging av din CAD/CAM-implementering.

Kort sagt - opplæring er lønnsomt !

 

Kursplan 2. halvår 2022
Kurs Varighet
(dager)
Aug Sep Okt Nov Des Pris pr
deltaker
Inventor Grunnkurs 3 24-26 7-9 4-6 2-4 6-8 9.500
Inventor Videregående 2 17-18 15-16 19-20 17-18 14-15 7.900
Inventor Professional (Add-on Kurs) 2 Fore- spørsel Fore- spørsel Fore- spørsel Fore- spørsel Fore- spørsel 7.900
AutoCAD / LT Grunnkurs 2/3 9-11 21-23 25-27 23-25 7-9 8.900
AutoCAD / LT Videregående 2 Fore- spørsel Fore- spørsel Fore- spørsel Fore- spørsel Fore- spørsel 7.900
Mastercam Forespørsel Fore- spørsel Fore- spørsel Fore- spørsel Fore- spørsel Fore- spørsel  
NC Polaris Forespørsel Fore- spørsel Fore- spørsel Fore- spørsel Fore- spørsel Fore- spørsel  
IGEMS Forespørsel Fore- spørsel Fore- spørsel Fore- spørsel Fore- spørsel Fore- spørsel  
AutoPOL Forespørsel Fore- spørsel Fore- spørsel Fore- spørsel Fore- spørsel Fore- spørsel  

 

 

 


 

 

 

 

Generelt gjelder:

Kursavgift:
Inkluderer alt kursmateriell, samt lunch, kaffe og te.

Kurssted:
Kursene arrangeres i vårt eget kurssenter, eller bedriftsinternt hos brukerene.

Tidspunkt:
Normal kursdag varer fra kl. 09.00 til kl. 15.30. Ved uforutsette hendelser eller ved for få påmeldte, forbeholder vi oss retten til å avlyse eller flytte kurs.

Avbestilling:
Ved avbestilling inntil èn uke før kursstart, debiteres kr. 500,-. Ved senere avbestilling debiteres hele beløpet, men man tilbys plass på neste ledige kurs.
Kursavgiften faktureres en uke før kursstart.

Kurs på forespørsel:
I tillegg til våre standardkurs, tilbyr vi også spesialkurs som er tilpasset kundens ønsker og behov. Bedriftsintern opplæring kan også avtales.

Kontakt oss for påmelding / informasjon